Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Poradíme Vám pri rôznych otázkach týkajúcich sa Vášho podnikania, napríklad:

- analýza ekonomickej situácie,

- analýza účtovných a daňových dopadov plánovaných aktivít,

- podklady pre žiadosti o úver v banke,

- finančné plánovanie a rozpočet.

 

Obchodné poradenstvo

Pomôžeme Vám pri riešení niektorých obchodných otázok, napríklad:

- založenie obchodnej spoločnosti,

- zasadanie valného zhromaždenia,

- schvaľovanie účtovných závierok,

- vysporiadanie zisku a straty minulych období,

- vypracovanie vnútorných predpisov a smerníc.