Dane

Dane

Pre správne určenie daňového základu sú nevyhnutné korektné údaje z účtovníctva. Účtovníctvo a dane sú ako spojené nádoby - jedno ovplyvňuje druhé. Preto už pri účtovaní dbáme na správne posúdenie každej operácie aj vo vzťahu k správnemu určeniu základu dane.

 

Daň z pridanej hodnoty

V oblasti dane z pridanej hodnoty je samozrejmosťou vypracovanie záznamov v súlade s §70 zákona o dani z pridanej hodnoty a vyhotovenie podkladov pre daňové priznanie. Okrem toho Vám poskytneme aj konzultácie a poradenstvo v rôznych súvisiacich otázkach, napríklad:

- registrácia za platiteľa DPH,

- zdaňovacie obdobie,

- otázky súvisiace s uplatnením zákona (napríklad správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti, miesto dodania a pod.),

- súhrnný výkaz, kontrolný výkaz,

- posúdenie rôznych obchodných prípadov a ich vplyvu na DPH,

- analýza zmlúv a ich vplyvu na DPH.

 

Daň z príjmov

Priznanie k dani z príjmov fyzickej, či právnickej osoby vychádza predovšetkým z korektných údajov z účtovníctva. Práce pri zostavovaní daňového priznania významným spôsobom uľahčí, ak už pri účtovaní sú zaznamenané jednotlivé účtovné prípady s prihliadnutím na ich daňový efekt. Pri našej práci preto dbáme na to, aby účtovník ovládal všetky súvisiace daňové predpisy.

Vďaka tomuto prístupu vieme už počas roka identifikovať prípadné problémy a na tieto klienta upozorniť, prípadne mu navrhnúť možnosti riešenia. Takto koniec roka a daňové priznanie už nemusí byť nepríjemným prekvapením.