Kontakt

Prevádzkovateľom tejto stránky je:

 

BLUE FILE, spol. s r.o.

199, 900 84 Igram

IČO: 35879831

DIČ: 2021823661

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31100/B

 

Tel.: +421 ( 905 ) 471212

 

V prípade akýchkoľvek otázok, adresujte nám tieto prosím prostredníctvom kontaktného formulára napravo, prípadne mailom na office@bluefile.sk.

 

Tešíme sa na skoré stretnutie!

 

Mgr. Tomáš Maršalek, konateľ