Cenník

Cenník účtovných a ďalších služieb

Naša cenová politika je transparentná. Otvorenosť v tak dôležitej otázke, ako je cena za ponúkané služby považujeme za základ dobrých obchodných vzťahov voči súčasným aj budúcim klientom. Náš cenník si preto môžte prezrieť priamo na našej stránke.

Pri tvorbe ceny za naše služby sa neukrývame za žiadne paušalizované balíky, rôzne skryté príplatky, či zavádzajúce metodiky počítania objemu práce. Cenu netvoríme ani podľa toho, aké máte hospodárske výsledky. Za naše služby účtujeme len podľa skutočne zrealizovaných účtovných operácií a vykonaných prác.

Môžete sa presvedčiť, že skutočne ponúkame jedny z najlepších cien v regióne. Navyše, vždy sa snažíme zhodnotiť možnosti klienta na čo najlepšiu optimalizáciu práce a teda aj nákladov na túto službu. To napríklad znamená, že ak z charakteru Vášho podnikania vyplýva, že denne máte množstvo drobných nákupov, je prirodzené že tieto nebudeme účtovať po jednom a zbytočne tak zvyšovať cenu, ale nájdeme cestu, ako počet operácií zredukovať, doklady pospájať a ušetriť tak nielen našu prácu, ale aj Vašu peňaženku.

Na základe nižšie uvedeného cenníka si môžete vypočítať orientačnú cenu za naše služby. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, napríklad ak neviete správne odhadnúť rozsah Vášho účtovníctva a k nemu zopovedajúcu cenu, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Náš cenník:

služba
jednotka
cena za jednotku
účtovníctvo a administratíva
zaúčtovanie dokladov
účtovná
položka *
0,80 €
administratívne práce **
hodina

15,00 €

resp. zadarmo

operatívna evidencia ***
položka
evidencie
5,00 €
ročná účtovná závierka (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo - mikro účtovná jednotka)
paušál
150,00 €
ročná účtovná závierka (podvojné účtovníctvo - malá účtovná jednotka)
paušál
250,00 €
ročná účtovná závierka (podvojné účtovníctvo - veľká účtovná jednotka) paušál 500,00 €
* účtovná položka predstavuje jeden zápis v účtovnom denníku (podvojné účtovníctvo), resp. jeden zápis v peňažnom denníku a ostatných účtovných knihách (jednoduché účtovníctvo)
** administratívne práce do 1 hodiny za mesiac sú zahrnuté v cene za zaúčtovanie dokladov, sadzba 15,- Eur / hod. sa uplatňuje od druhej hodiny
*** v prípade malého rozsahu operatívnej evidencie (do 60 záznamov v účtovnom roku) je cena zahrnutá v cene za zaúčtovanie dokladov
dane
daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
paušál
40,00 €
daňové priznanie k dani z príjmov PO *
paušál

150,00 €

resp. zadarmo

daňové priznanie k dani z príjmov FO *
paušál

100,00 €

resp. zadarmo

daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
vozidlo
7,50 €
* v prípade, že klientovi bolo vedené účtovníctvo, je cena za daňové priznanie k dani z príjmov zahrnutá v cene za účtovnú závierku a klient za daňové priznanie už neplatí
ekonomické poradenstvo
ekonomické konzultácie a poradenstvo
hodina
20,00 €
mzdy a personalistika
výpočet miezd a odvodov
osoba/mesiac
7,50 €
administratíva a poradenstvo k personalistike a mzdám *
hodina
15,00 €
prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov (registračné listy, oznámenia ZP), ELDP a pod.
úkon 1,00 €
ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
osoba
20,00 €

* administratíva a poradenstvo k personalistike a mzdám predstavuje najmä vedenie osobných zložiek, prípravu pracovných zmlúv a iných súvisiacich dokumentov, ako aj odborné konzultácie v danej oblasti,

poradenstvo pri zakladaní s.r.o.
poradenstvo pri zakladaní s.r.o.
paušál

149,00 €

možný bonus až 100%

ostatné služby
zastupovanie klienta pred verejnou inštitúciou (daňový úrad, poisťovňa)
hodina
20,00 €
elektronické podanie
podanie
0,50 €