Vedeli ste, že...

Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť?

Zmeny v zákone o DPH priniesli okrem iného od 1.10.2012 aj zmenu spôsobu uplatnenia DPH pri predaji nehnuteľnosti, ktorú by ste určite nemali prehliadnuť. Ak počnúc týmto dátumom predávate nehnuteľnosť, ktorá by inak mohla byť podľa §38 ods. 1 zákona oslobodená, platí že zdanenie DPH sa prenáša na príjemcu.

Oslobodené podľa §38 ods. 1 zákona sú stavby, ak sú dodané po 5 rokoch od ich prvej kolaudácie, iba ak sa platiteľ rozhodne že oslobodené nie sú. Ak sa teda platiteľ takto rozhodne (dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že si neželá prepočítavať DPH uplatnenú pri výstavbe), uvedie na faktúre odkaz na §69 ods. 12, smernice EÚ alebo informáciu, že príjemca je povinný platiť dan (od 1.1.2013 sa toto zjednoduší na formuláciu "prenesenie daňovej povinnosti") a faktúruje bez DPH. Povinnosť zdanenia sa prenáša na príjemcu.


« späť