Vedeli ste, že...

Platite odvody do SP?

Na stránke Sociálnej poisťovne bol zverejnený oznam, podľa ktorého je platiteľ poistného od 1.3.2012 povinný uvádzať pri úhrae poistného variabilný a špecifický symbol. V prípade nedodržania tejto povinnosti je sociálna poisťovňa oprívnená uložiť pokutu až do 16596,96 Eur! Špecifický symbol má tvar MMRRRR alebo RRRRMM, kde MM je mesiac a RRRR rok, resp. u zamestnávateľa MM99RRRR. Pri platbe trvalým príkazom je potrebné zadať špecifický symbol v tvare 88.


« späť