Vedeli ste, že...

Prijatie služby zo zahraničia a DPH

Novelizácia zákona o DPH od 1.1.2010 priniesla okrem iného aj ďalšiu povinnosť, ktorú si musia všímať aj neplatitelia DPH...

Podľa nových pravidiel určených Európskou úniou a zapracovaných aj do nášho zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2010, sa vačšina služieb (okrem služieb vyčlenených v §16 zákona), ktoré sú poskytnuté "zdaniteľnej osobe" zdaňuje v štáte jej sídla. Na tomto mieste treba spoyornieť - "ydaniteľná osoba" totiž vôbec nemusí byť registrovaným platiteľom DPH, ale je to akákoľvek podnikajúca osoba!

Ak teda príjemcom služby je slovenská zdaniteľná osoba (podnikateľ), daň musí byť vysporiadaná v prospech slovenského štátneho rozpočtu. Taktiež vzniká povinnosť registrácie príjemcu služby a - pozor - to už pred prijatím takejto služby.

 

V praxi to môže priniesť napríklad nasledovnú situáciu: slovenský podnikateľ - neplatiteľ DPH, pri služobnej ceste v Českej republike dostane na služobnom vozidle defekt a dá si ho opraviť u českého pneuservisu. Podnikateľ týmto prijal službu zo zahraničia s miestom dodania v Slovenskej republike a bol povinný ešte pred prijatím služby sa registrovať.


« späť