Vedeli ste, že...

Zásielkový obchod a fakturácia

Zmeny v DPH od 1.1.2013 sa dotýkajú aj zásielkového obchodu. Podľa ustanovení zákona platného do 31.12.2012 nemal platiteľ povinnosť vystavovať faktúru, ak dodal tovar (alebo službu) bežnému spotrebiteľovi.

Toto mohli využiť napr. prevádzkovatelia internetových obchodov a znížiť si administratívu tým, že zákazníkovi, ktorý sa neidentifikoval ako zdaniteľná osoba, nemuseli vystavovať faktúru. Od 1.1.2013 v zmysle §72 ods. 1 písm. d/ zákona o DPH, má platiteľ pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku povinnosť zákazníkovi faktúru vystaviť.


« späť