Vedeli ste, že...

Obmedzenie platieb v hotovosti

Zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti bol k 1.1.2013 zavedený zákaz hotovostných platieb prevyšujúcich 5.000,- Eur medzi podnikateľmi (resp. 15.000,- Eur medzi nepodnikateľmi).

Dôležité je najmä ustanovenie tohto zákona, ktoré hovorí, že za platbu v hotovosti sa posudzuje aj súčet viacerých hotovostných platieb, ak tieto vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Bližšiu definíciu pojmu "jeden právny vzťah" tento zákon neobsahuje, z právnej praxe je však možné vyvodiť, že za takýto právny vzťahom sa môže považovať napríklad nájomná zmluva, kde sa realizujú pravidelné mesačné platby. Ak by teda takéto platby boli realizované v hotovosti a ich súčet by presiahol uvedený limit, bolo by možné konštatovať porušenie uvedeného zákona.

Za porušenie tohto zákona pritom hrozí podnikateľom sankcia až do výšky 150.000,- Eur a to tak príjemcovi hotovosti, ako aj platiacemu.


« späť