Vedeli ste, že...

Dovážate motorové vozidlá?

V prípade, že dovážate na Slovensko motorové vozidla z iných členských štátov, pozor na nové povinnosti podľa zákona o DPH!

Podľa novelizácie zákona platnej od 1.10.2012, ak kúpite motorové vozidlo z iného členského štátu EU, od osoby identifikovanej pre DPH a máte v úmysle toto vozidlo ďalej predať, budete mať povinnosť viesť a posielať daňovému úradu záznamy o tomto vozidle. Pri nesplnení alebo omeškaní tejto povinnosti daňový úrad uloží pokutu až do 10 000,- Eur!


« späť